ISPITIVANJE NEPROPUSNIH FREONSKIH INSTALACIJA I SISTEMA


Prema zakonskim normama određeno je redovno kontroliranje nepropusnosti freonskih instalacija i rashladnih sustava koji sadrže freone i to :

Uređaji / sustavi iznad 3 kg sadržane rashladne tvari – minimalno jedno ispitivanje nepropusnosti godišnje
Uređaji / sustavi sa od 3 do 30kg sadržane rashladne tvari – minimalno dva ispitivanja nepropusnosti godišnje
Uređaji / sustavi sa preko 300kg sadržane rashladne tvari – kvartalni godišnji pregledi ( 4 ispitivanja godišnje )
Ispitivanja nepropusnosti obavljaju se na više načina:

Elektronskim detektorom nepropusnosti, lak pjenom, sapunicom, kontrolom tlakova prema manometrima, ubacivanjem UV boje u sustav ili tlačnim probama suhim dušikom, ovisno o vrsti i namjeni rashladnog sustava. Uz svako ispitivanje nepropusnosti freonskih instalacija ili rashladnih krugova, izdaje se potvrdni obrazac KT6, odobren od strane ministarstva za zaštitu okoliša te ovjeren od strane našeg ovlaštenog servisera.

Primjer lociranog propuštanja na čitaču tlakova rashladnog medija

UV boja umješana u ulje i rashladni medij rashladnog sustava

Tlačna proba suhim dušikom radi se pri graničnom tlaku sigurnosnog ventila za određenu vrstu rashladnog medija.

KREŠOSERVIS vl. Krešo Pavković Gorenci 26 b, 10000 Zagreb
OIB: 64469003622

© Copyright 2021 Krešo servis
All Rights Reserved

KONTAKT

Tel: + 385 1 3736 648
Mob: + 095 444 2778
 info@kresoservis.hr

RADNO VRIJEME

Od ponedjeljka do petka
08:00 - 16:00
Subota prema potrebi i hitnosti

Made with ‌

HTML Code Creator
We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.