Vršimo instaliranje klimatizacijske i ventilacijske opreme prema zadanoj projektnoj dokumentaciji ili u potpunosti sudjelujemo u izvidu na terenu,sastavljanju troškovnika i izvedbenog projekta uz stručnu pripremu i montažu predmetnih uređaja po sistemu ključ u ruke.

Na uređaje i uslugu dajemo bezuvjetno jamstvo 12 mjeseci, a uz redovne godišnje servise i do 60 mjeseci. Edukacija korisnika-naručitelja,upoznavanje sa radom i upravljanje instaliranim uređajima je sastavni dio ponuđenih radova. Uslugu dobave i instaliranja obavljamo na području cijele Republike Hrvatske i okolnih zemalja.